יום שלישי, 18 בינואר 2011

מודלים של מנהיגות חינוכית

בהרצאתה האחרונה של דר' נטע נוצר "אסטרטגיות מתקדמות להוראה ולמידה"
בחנו דגמי מנהיגות עפ"י י. אופלטקה.ניתחנו את אישיות המנהל בהתאם לאופן שבו הוא מנהיג את המורים תחת סמכותו.
מנהל סמכותי ו"חזק" הינו לעיתים סטראוטיפ של תפיסה שגויה של כוחניות וסמכותיות יתר.מנהל כזה גורם למורים שתחת סמכותו לעבוד רק כשצריך, לחוסר יוזמתיות ויצירתיות ואף מוביל לשחיקת יתר.
אין ספק, שמנהל המאציל סמכויות יוצר אתגר ומוטיבציה גבוהה יותר למורים.האצלת סמכויות היא אחד ממושגי המפתח בניהול ומנהיגות. מנהל הבטוח בעצמו וכישוריו  יכול לסמוך מספיק על אחרים כדי להאציל להם סמכויות ויאפשר לצוותו להתפתח ולהתקדם הוא יפיק מהם את מלוא הפוטנציאל לקידום הארגון שבראשו הוא עומד מחד, אך יפנה זמן יקר לעצמו לעסוק לעסוק בתחומים חשובים יותר שאינם יכולים להתבצע ע"י הצוות מאידך.
ביזור בשל היקף המשימות, גודל הארגון ותחומי ההתמחות.מלווה בביזור האחריות המנהיגותיים. יחסי גומלין בין אנשי הארגון.הניהול נחלק בין מרכזים שכבתיים, רכזי המקצועות והצוות הארגוני.
מחקרים מצביעים על השפעה חיובית של הביזור על הכנסת חידושים והפחתת ניכור בקרב מורים.
הריס (2005) טוען שניהול מבוזר מוביל לפיתוח בהיבטים הבאים:
מנהיגות הנוצרת מהדינמיקה ביחסים הבין-אישיים, פיזור האחריות והעוצמה בכל שדרות ביה"ס.
סמכות הצוותים לקבלת החלטות, ניהול עצמי של ישיבות מקצועיות, הבטחת פתרון בעיות קבוצתי, מתן אוטונומיה למורים,מעורבות הצוות ליוזמות חדשות.הזדמנויות לפיתוח צוות ובניית קהילות מקצועיות הלומדות כדרך חיים.

אני בטוחה, שהמודעות לסגנון הניהול תיצור אוירה סימפטית ,פתיחות והבנה - אלו הם תנאים חשובים ליצירת סביבת עבודה שיתופית ומועילה!
אין תגובות: