יום רביעי, 6 באוקטובר 2010

רשתות חברתיות וחינוך- הרצאתו של דר' אלון הסגל

דר' אלון הסגל ביום 6/10/10 הרצה בנושא הרשתות החברתיות ואפשרויות שילובן בתחום החינוך.
מהי רשת חברתית?
לפי הגדרתו של דר' אברום רותם:
http://avrumrotem.com/avrum-S/reshet_hevratit/
"רשת חברתית היא ביטוי של מהות החברה האנושית המושתתת על קשרים בין אנשים, בה כל פרט הוא קודם כל יצור חברתי וחלק ממרקם חברתי דינמי ומשתנה ללא הרף. בסיס הרשת החברתית הוא קשרים בין האנשים, הנמדדים באופיים, עוצמתם ואופי המידע הזורם ביניהם. הרשת החברתית מתעצבת בתהליך דינמי, גמיש ומשתנה, בדפוסים שונים המשקפים את הצרכים ואופני ההתנהגות של חבריה. תהליך זה עשוי להיות בסיס קבוע של קהילה או להיות ארעי, חולף או משתנה."
קיימות מספר רשתות:
פייסבוק, Twitter ,מייספייס, פליקסטר, דה מרקר , מקושרים ועוד.

בין השאר עסקנו ביתרונות ובחסרונות שבשילוב, המורים העלו טיעונים שונים לכאן ולכאן.
טיעונים לשילוב :
א.אינטראקציה חברתית: גיבוש רעיונות משותפים, למידה שיתופית כערך.
ב. שימוש בטכנולוגיה מגביר למידה.
ג. הרחבת מקורות מידע וכלי חקר.
ד. התלמיד במרכז ולא המורה .
ה. המורה כמנחה ותומך ואינו מהווה מרכז הידע והסמכות.
ו. הרחבת ידע והעצמתו בין תלמידים וצוות המורים.
ז. כי התלמידים שם.
אברום רותם הגדיל לעשות וכתב: "אני ברשת, משמע אני קיים"
לעומת זאת הועלו טיעונים השוללים את השילוב:
א. אין צורך במרחב דיגיטאלי לצורך למידה קונסרקטיביסטית.
ב.  קלות איבוד הדעת
ג. למידה שלילית- כניסה לאתרים ומקומות מסוכנים.
ד. ביטול היחודיות/ איבוד הזהות.
אני אף ציינתי שלשם למידה ברשת על המורה ללמוד כיצד לעבור ממקור הידע והסמכות למורה מנחה , מוביל משתף, עובד בין שוים?כיצד לבחון בדרכי הערכה חילופיות המתאימות לרשת ? אך אלון הסגל טען שאנו יוצאים מנקודת הנחה שמורה יודע דברים אלו ואם לאו עליו ללמוד כך שאין זה מהווה נקודה שלילית.
למעשה,  סביבת ה"לייב אדיו"live@edu שנכנסה בשנה האחרונה למערכת החינוך בירושלים מהווה כעין רשת חברתית של שיתוף והרחבת ידע בין צוות המורים והתלמידים. האם תשתרש סביבה זו במערכת החינוך? הדבר תלוי בנו המורים , עד כמה נעשה בה שימוש ונטמיע אותה בקרב תלמידנו!

אלון הסגל סיים את הרצאתו במשפטים אלו:
"הרשתות החברתיות קיימות ולמה עלינו לעצור אותם? השאלה היא : כיצד אנו אנשי החינוך, בעלי הסמכות נדע להתמודד עם רשתות אלו ולהשתמש בהם ביעילות- וזאת עוצמתנו כמורים!"