יום ראשון, 7 בנובמבר 2010

הערכת טכנולוגיות ידע

בקורס שנלמד הסימסטר: הערכת טכנולוגיות ידע. נתבקשנו לנתח את מאמרו של נבו:
נבו. ד' (1986). הערכה בחינוך: מהות, תפקידים ושיטות. מגמות, כ"ט (1), עמ' 428-440 
ולסכם מה בעצם חשוב בהערכה של טכנולוגית ידע. אני לכשעצמי, התקשיתי להצביע על נקודה או שתיים החשובות יותר להערכה ולכן, העליתי את כל הנקודות כחשובות ביותר :

א. סוגי ההערכה:

 הערכה פרו אקטיבית: מיועדת לשרת קבלת החלטות.

2. הערכה רטרואקטיבית: לצורך מתן דין וחשבון לנושאים באחריות .

ב. תפקידי ההערכה:

1. תפקיד מעצב שיפור ופיתוח פעילות.

2. תפקיד מסכם- משמש לסלקציה, הסמכה או מתן דו"ח .

3. תפקיד פסיכולוגי: לעורר מודעות לפעילויות מיוחדות,העלאת מוטיבציה להתנהגות רצויה של מערכים.קידום יחסי ציבור.

4. תפקיד אדמיניסטרטיבי: הצגת סמכות, של הממונה בהירארכיה ע"י הערכת הכפופים לו.

הערכה יכולה למעשה להשתמש בתפקיד אחד או יותר.

ג. מושאי ההערכה:

חשוב לזהות באופן מדויק את מי מעריכים.

לפי מודל "ההערכה המגניבה" של סטייק 75 : כדאי לבצע דו שיח מתמשך בין הצדדים הקשורים במושא ההערכה, הוא מפרט את הצעדים של אינטראקציה דינמית בין מעריך וקהליו בתהליך ביצוע ההחלטה.

לדעתי, דיון זה חשוב ביותר מאחר וניתן במהלכו לשנות, לשפר ולהציע דרכים חלופיות במושא המערך.

ד. כלי המחקר:
חשוב שהערכה לא תסטה מיעדה המקורי. יש להשתמש בשיטות מחקר רבות ומגוונות ולא להשתמש בשיטה אחת וספציפית.

ה. משתני ההערכה:
הערכה של פרויקט חינוכי תכלול:

1. איכות המטרות

2. איכות התוכנית ואסטרטגיות פעולה.

3. תהליך הביצוע.

4. תפוקות והישגים של התהליך.

ו. תכונות המעריכים:
ידע טכני, ידע בתחום ההערכה, ידע בשיטות מחקר, הבנת ההקשר החברתי, מהות התוכנית יחסי אנוש תקינים, יושר ואובייקטיביות, מקצועיות.

ז. אמות מידה של ההערכה:

1. אספקת מידע שימושי

2. אפשרות ביצוע במשאבים קיימים

3. הוגנות

4. דיוק.
אני משתפת אתכם בסרטון שיצרה דר' גילה קורץ הממחיש את חשיבות ההערכה ומה הם התחומים שעליהם יש לתת את הדעת בבואנו להעריך!

תגובה 1:

מיכל שפיז אמר/ה...

שלומית שלום!
אכן חשוב לקיים דו שיח רציף בין המוערך למעריך ושההערכה תהיה מעצבת במהלך התהליך ולא רק בסופו, שכן התהליך לא פחות חשוב מהתוצר הסופי ולעיתים אף משמעותי יותר.
מיכל